Wat is het verschil tussen een maatschappelijke zetel en een werkelijke zetel?

maatschappelijke zetel

wat is een maatschappelijke zetel (statutaire zetel):

De maatschappelijke zetel, ook wel statutaire zetel genoemd, is het officiële juridische adres van een bedrijf. Het is de plaats waar het bedrijf de dagelijkse administratieve taken uitvoert en waar de centrale boekhouding wordt bijgehouden. De locatie van de maatschappelijke zetel is van belang bij het bepalen van de rechten en plichten van een onderneming, en het is ook de plek waar alle officiële correspondentie naartoe wordt gestuurd. De maatschappelijke zetel wordt geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het geval van een vennootschap wordt deze opgenomen in de statuten en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Wat is een werkelijke zetel (vestigingsadres):

De werkelijke zetel verwijst naar de plaats waar de activiteiten van een rechtspersoon daadwerkelijk worden uitgevoerd. Het wordt soms ook het vestigingsadres genoemd. Een bedrijf kan op verschillende locaties activiteiten uitoefenen. Voorheen vielen alle vennootschappen die in het buitenland waren opgericht maar hun werkelijke zetel in België hadden, ook onder het Belgische vennootschapsrecht. Sinds de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) op 1 januari 2020 is echter de statutaire zetel geïntroduceerd, waardoor buitenlandse ondernemingen met een werkelijke zetel in België niet langer onder het Belgische vennootschapsrecht vallen. Dit geldt ook andersom: vennootschappen met een maatschappelijke zetel in België maar met werkelijke zetels in het buitenland vallen nog steeds onder het Belgische vennootschapsrecht.

Waarom is er een onderscheid tussen een maatschappelijke en werkelijke zetel?

Het onderscheid tussen een maatschappelijke zetel en een werkelijke zetel is belangrijk vanwege fiscale en juridische redenen. Bij eenmanszaken en kleine ondernemingen komen de maatschappelijke zetel en de werkelijke zetel vaak overeen. Maar grote internationale ondernemingen hebben vaak meerdere vestigingen in verschillende landen. Dit roept vragen op over welk land belasting mag heffen op de inkomsten van deze organisaties. Ook in het geval van een Belgisch bedrijf met meerdere werkelijke zetels in verschillende gemeenten ontstaat de vraag welke gemeente belastingen mag innen. Het onderscheid tussen de maatschappelijke zetel en de werkelijke zetel helpt deze vraag op te lossen. Een bedrijf met een maatschappelijke zetel in België valt onder de Belgische belastingwetgeving en het Belgische vennootschapsrecht. Daarentegen valt een bedrijf met verschillende vestigingen in België, maar met een maatschappelijke zetel in Nederland, onder de Nederlandse belastingwetgeving en het Nederlandse vennootschapsrecht. Wil je een maatschappelijke zetel huren? BC Aalst verhuurt maatschappelijke zetels. bekijk hier de mogelijkheden die zij aanbieden.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*